Begroting 2020

Ruimtegevend bestuur

Dit is het doel

Meer verbinding met onze inwoners
We nemen verantwoordelijkheid waar het moet en geven ruimte waar het kan. Deze bestuursperiode is er een van ‘samen doen’. Dat betekent samen nadenken aan het begin van belangrijke processen. Samen kijken naar wat kan, uitgaand van de mogelijkheden die er zijn. Maar het vervolgens ook doen, door samen de uitvoering op ons te nemen. We houden burgerparticipatie hoog op de agenda om aan te geven hoe belangrijk wij deze verbinding met onze inwoners vinden.

Anders communiceren
Daar hoort ook bij dat we onze communicatie met onze inwoners verder gaan veranderen in 2020. Meer en meer worden we responsief in onze communicatie. Niet de kernboodschap van de gemeente staat centraal, maar het beantwoorden van de kernvraag van onze inwoners, bedrijven en instellingen. Dit vraagt een andere manier van werken, die wij in 2020 verder implementeren. Daarnaast willen wij bereiken dat onze inwoners weten waar ze moeten zijn voor informatie, met hun vragen én hun klachten. Wij gebruiken daarvoor zowel online als offline kanalen.

Veilige leefomgeving
Ondermijning tast de leefbaarheid aan. Daarom treden we samen met partners stevig op tegen vermenging van de onderwereld en de bovenwereld, zodat criminelen geen voet aan de grond krijgen in onze dorpen en het landelijk gebied.

Financieel stabiel
Na de kerntakendiscussie en de bezuinigingen van de afgelopen jaren, staat Sint-Michielsgestel er financieel een stuk beter voor. Dat willen we graag zo houden. Daarom houden we vast aan een financieel sluitende begroting en een spaarpot met voldoende vermogen om risico’s te dekken. Zo kunnen we nu en in de toekomst zorgen voor minimaal gelijkwaardige voorzieningen voor iedereen die in onze gemeente woont en werkt.