Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Dit kost het

Saldo x € 1.000

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Economische aangelegenheden

-271

-424

-376

Recreatieve voorzieningen

-306

-330

-309

Maatschappelijke voorzieningen

-1.359

-1.269

-1.242

Kunst

-294

-308

-264

Sport

-1.700

-1.842

-1.810

Monumentenzorg en oudheidkunde

-243

-294

-268

Totaal saldo

-4.174

-4.466

-4.268