Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Dit is het doel

Woningaanbod en leefbaarheid
Ook in 2022 is Sint-Michielsgestel een prima gemeente om te wonen. Om dit te realiseren kijken we naar de beschikbaarheid van woningen. Ook zorgen we dat onze woonomgeving schoon, goed onderhouden en (verkeers)veilig is. Sportfaciliteiten, kunst en cultuur en maatschappelijke voorzieningen helpen om dorpen leefbaar te houden. Leefbaarheid houdt niet op bij onze dorpskernen. Ook ons buitengebied krijgt in de komende bestuursperiode extra aandacht. Duurzaamheid, gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en milieu spelen daarin een rol. Zodat ons buitengebied een nog betere plek wordt om samen te werken, te wonen en te recreëren.

Nieuwe plannen voor economie, toerisme en recreatie
In onze gemeente kunnen inwoners, bedrijven, instellingen en organisaties het beste uit zichzelf en hun omgeving halen. Innovatie, creativiteit, nieuwe markten en integratie van kwetsbare groepen vinden we belangrijk. We zien voor Sint-Michielsgestel veel kansen op het gebied van economie, toerisme en recreatie. Die gaan we vastleggen in nieuwe plannen, zodat we ze ook kunnen benutten. Daarbij zetten we in op actief acquisitiebeleid. We maken werk van werk. Dit doen we door plannen te ondersteunen die bijdragen aan een krachtige economie. Dat doen we lokaal, maar ook regionaal via samenwerkingsverbanden zoals AgriFood Capital.