Begroting 2020

Leefomgeving

Dit kost het

Saldo x € 1.000

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Volkshuisvesting

-39

-59

-49

Ruimtelijke ontwikkeling

-930

-1.736

-1.338

Grondexploitaties

-430

-612

-615

Beheer onroerend goed

130

140

128

Groenbeheer

-1.705

-1.995

-2.029

Beheer openbare ruimte

-1.923

-2.138

-2.405

Verkeersmaatregelen

-421

-524

-452

Parkeren

0

0

0

Begraafplaatsen

4

-5

-5

Totaal saldo

-5.314

-6.929

-6.765