Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit kost het

Saldo x € 1.000

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Maatschappelijk werk

-86

567

767

Minderheden

-229

-304

-279

Jeugdzorg

-5.121

-5.588

-5.969

WMO

-8.252

-9.008

-9.550

Inkomensvoorziening

-2.018

-2.117

-2.145

Participatie

-4.785

-4.564

-4.306

Volksgezondheid

-934

-1.021

-1.021

Onderwijs

-3.350

-3.468

-3.241

Totaal saldo

-24.774

-25.503

-25.743