Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit is het doel

Afgelopen 2 jaar heeft in het teken gestaan van de transformatie van het sociale domein met het project Van transitie naar Transformatie'. Dit wil niet zeggen dat daarmee de transformatie klaar is, de ontschotting van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet gaat verder. We zetten de vraag van de inwoner centraal en vergroten de kracht en zelfredzaamheid van inwoners. Het doel van de transformatie op het sociaal domein is het bereiken van snellere, betere, effectievere en integrale hulp en ondersteuning.
Uiteraard hebben bezuinigingsopgaven in het sociale domein wel invloed op de mate waarin wij de inwoners de noodzakelijke zorg kunnen geven. Dit betekent dat we moeten zoeken naar mogelijkheden om de aanspraak op gespecialiseerde zorg (2e lijn) te beperken, beter benutten van collectieve voorzieningen (vrijwillig en professioneel) en tegelijkertijd willen we op meerdere vlakken een kwaliteitsslag maken. In het voorjaar 2020 komen wij met een uitvoeringsagenda in het sociale domein hoe wij dit gaan doen rekening houdend met de bezuinigingsopgaven.