Begroting 2020

Duurzaamheid

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Milieu

-772

-744

28

Het voordelige verschil à € 28.000 van de begroting 2020 ten opzichte van de begroting 2019 wordt veroorzaakt doordat de bijdrage aan de ODBN in 2020 verlaagd wordt met € 10.000.

De overige afwijkingen worden veroorzaakt door toerekening van de bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij en indexering van de budgetten.