Begroting 2020

Duurzaamheid

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/ kengetal

Realisatie 2018

Verwacht 2019

Doel 2020

Doel 2022

Lengte vrijvervalriool in km

140

145

150

160

Aantal klachten/meldingen van storingen drukriool en rioolverstoppingen

240

230

220

200

Aantal afgekoppelde panden

9%

9%

10%

12%

Controle functioneren drukriool door opsporen illegale hemelwater- aansluitingen

15 stuks

10 stuks

10 stuks

10 stuks