Begroting 2020

Duurzaamheid

Financiële toelichting

Product (verschil 2020 - 2019)
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

Verschil

Afval

-607

0

607

De begroting 2020-2024 is gebaseerd op basis exploitatie zoals deze in voor de behandeling van de notitie afval is gepresenteerd aan de gemeenteraad van augustus 2019. Afhankelijk van de besluitvorming zal de begroting 2020-2023 wijzigen.