Begroting 2020

Duurzaamheid

Zo maken we dit meetbaar (indicatoren/kengetallen)

Omschrijving indicator/ kengetal

Realisatie 2018

Verwacht 2019

Doel 2020

Doel 2022

Hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner in de pilotgebieden

130

130

100

95