Begroting 2020

Duurzaamheid

Dit kost het

Saldo x € 1.000

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Klimaatadaptatie en energietransitie

-76

-252

-203

Plattelandsvernieuwing

-70

-77

-92

Afval

-37

-607

0

Riolering

0

0

0

Milieu

-645

-772

-744

Totaal saldo

-828

-1.708

-1.039