Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Dit kost het

Sport

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

134

178

137

Lasten

1.905

2.590

2.018

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.771

-2.412

-1.881

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

71

571

71

Storting in reserves

0

0

0

Saldo x € 1.000

71

571

71

Saldo na bestemming x € 1.000

-1.700

-1.842

-1.810