Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Dit kost het

Recreatieve voorzieningen

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

50

61

62

Lasten

356

391

370

Saldo voor bestemming x € 1.000

-306

-330

-309

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-306

-330

-309