Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Dit kost het

Economische aangelegenheden

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

37

54

55

Lasten

308

478

431

Saldo voor bestemming x € 1.000

-271

-424

-376

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-271

-424

-376