Begroting 2020

Leefomgeving

Dit kost het

Begraafplaatsen

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

6

3

3

Lasten

2

8

8

Saldo voor bestemming x € 1.000

4

-5

-5

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

4

-5

-5