Begroting 2020

Leefomgeving

Dit kost het

Verkeersmaatregelen

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

72

31

32

Lasten

548

610

539

Saldo voor bestemming x € 1.000

-476

-579

-507

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

55

55

55

Storting in reserves

0

0

0

Saldo x € 1.000

55

55

55

Saldo na bestemming x € 1.000

-421

-524

-452