Begroting 2020

Leefomgeving

Dit kost het

Beheer openbare ruimte

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

162

7

7

Lasten

2.191

2.293

2.385

Saldo voor bestemming x € 1.000

-2.029

-2.286

-2.378

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

123

148

48

Storting in reserves

17

0

75

Saldo x € 1.000

106

148

-27

Saldo na bestemming x € 1.000

-1.923

-2.138

-2.405