Begroting 2020

Leefomgeving

Dit kost het

Groenbeheer

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

2

15

12

Lasten

1.715

2.160

2.111

Saldo voor bestemming x € 1.000

-1.713

-2.145

-2.099

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

8

149

70

Storting in reserves

0

0

0

Saldo x € 1.000

8

149

70

Saldo na bestemming x € 1.000

-1.705

-1.995

-2.029