Begroting 2020

Leefomgeving

Dit kost het

Beheer onroerend goed

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

970

905

893

Lasten

1.079

1.005

1.004

Saldo voor bestemming x € 1.000

-109

-100

-112

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

240

240

240

Storting in reserves

0

0

0

Saldo x € 1.000

240

240

240

Saldo na bestemming x € 1.000

130

140

128