Begroting 2020

Leefomgeving

Dit kost het

Grondexploitaties

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

2.410

4.855

6.714

Lasten

2.934

5.344

7.329

Saldo voor bestemming x € 1.000

-525

-489

-615

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

144

0

0

Storting in reserves

49

123

0

Saldo x € 1.000

95

-123

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-430

-612

-615