Begroting 2020

Leefomgeving

Dit kost het

Ruimtelijke ontwikkeling

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

1.742

1.122

1.102

Lasten

2.261

3.050

2.439

Saldo voor bestemming x € 1.000

-518

-1.927

-1.338

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

51

191

0

Storting in reserves

463

0

0

Saldo x € 1.000

-412

191

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-930

-1.736

-1.338