Begroting 2020

Leefomgeving

Dit kost het

Volkshuisvesting

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

163

147

162

Lasten

277

281

287

Saldo voor bestemming x € 1.000

-114

-134

-125

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

75

75

76

Storting in reserves

0

0

0

Saldo x € 1.000

75

75

76

Saldo na bestemming x € 1.000

-39

-59

-49