Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit kost het

Onderwijs

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

325

375

520

Lasten

3.675

3.844

3.760

Saldo voor bestemming x € 1.000

-3.350

-3.468

-3.241

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-3.350

-3.468

-3.241