Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit kost het

Volksgezondheid

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

11

0

0

Lasten

945

1.021

1.021

Saldo voor bestemming x € 1.000

-934

-1.021

-1.021

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

-934

-1.021

-1.021