Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit kost het

WMO

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

294

52

552

Lasten

7.806

8.592

9.633

Saldo voor bestemming x € 1.000

-7.512

-8.540

-9.082

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

0

12

12

Storting in reserves

740

480

480

Saldo x € 1.000

-740

-468

-468

Saldo na bestemming x € 1.000

-8.252

-9.008

-9.550