Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit kost het

Jeugdzorg

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

6

8

4

Lasten

5.963

6.222

6.549

Saldo voor bestemming x € 1.000

-5.957

-6.214

-6.545

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

837

626

576

Storting in reserves

0

0

0

Saldo x € 1.000

837

626

576

Saldo na bestemming x € 1.000

-5.121

-5.588

-5.969