Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit kost het

Maatschappelijk werk

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

0

0

0

Lasten

461

231

56

Saldo voor bestemming x € 1.000

-461

-231

-56

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

539

797

823

Storting in reserves

164

0

0

Saldo x € 1.000

375

797

823

Saldo na bestemming x € 1.000

-86

567

767