Begroting 2020

Duurzaamheid

Dit kost het

Riolering

Rekening 2018

Begroting 2019 na wijziging

Begroting 2020

Baten

1.946

1.874

1.911

Lasten

1.946

1.874

1.911

Saldo voor bestemming x € 1.000

0

0

0

Resultaatbestemming

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

Storting in reserves

0

0

0

Saldo x € 1.000

0

0

0

Saldo na bestemming x € 1.000

0

0

0