Begroting 2020

Ruimtegevend bestuur

Dit valt eronder

Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Ruimtegevend bestuur:

  • Bestuur
  • Basisregistraties
  • Openbare orde en veiligheid
  • Algemene dekkingsmiddelen
  • Algemeen budgettair