Begroting 2020

Ruimtegevend bestuur

Zo geeft dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel

Het lokaal bestuur is in beweging. Gemeenten krijgen steeds meer op hun bordje. Taken en verantwoordelijkheden nemen toe. Regionale samenwerking, Doedemocratie, Right to challenge, wijkgericht werken, overheidsparticipatie, transities en transformaties, Veerkrachtig bestuur zijn thema’s, die onze aandacht vragen. Daarnaast willen burgers invloed op hun eigen leefomgeving en nemen daarin ook initiatieven. Een modern bestuur staat daar voor open en stimuleert dat.

Wijkgericht werken
Het wijkgericht werken is hier één van duidelijkste invullingen van. We nodigen inwoners uit om met ideeën en initiatieven te komen. Zij krijgen hier zoveel mogelijk ruimte voor. Deze ruimte kan verschillende vormen hebben. Bijvoorbeeld fysieke ruimte in de vorm van een stuk grond of een locatie waar activiteiten kunnen plaatsvinden. Of ruimte in regels en beleid, door uitzonderingen te maken of onnodige regels te schrappen. Maar ook financiële ruimte, als het eenmalig is en helpt om een initiatief te realiseren.

Zó draagt dit programma bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte.