Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Dit valt eronder

Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport:

  • Economische aangelegenheden
  • Recreatieve voorzieningen
  • Maatschappelijke voorzieningen
  • Kunst
  • Sport
  • Monumentenzorg en oudheidkunde