Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Zo geeft dit programma ruimte in Sint-Michielsgestel

Ruimte voor mooie ideeën en plannen
Het geven van ruimte is een rol die Sint-Michielsgestel wil invullen in de relatie met haar inwoners en ondernemers. Vanzelfsprekend is er ruimte voor initiatief van inwoners en ondernemers op het terrein van economie, toerisme, cultuur en recreatie. We geven ruimte aan mooie ideeën en plannen. We willen dat onze ondernemers zich verder kunnen ontwikkelen. Zo kunnen we werkgelegenheid behouden en mogelijk uitbouwen. Als forensengemeente is het belangrijk om niet alleen binnen onze eigen gemeentegrenzen te werken aan een sterke economie. We hebben ook oog voor ontwikkelingen in de regionale samenwerking van AgriFood Capital.

Een sterke combinatie van kunst, cultuur en economische sector
Er is een prachtig aanbod aan maatschappelijke en sportvoorzieningen, vele vormen van cultuur en cultuurbeoefening en mooie recreatie- en verblijfsmogelijkheden. Kunst en cultuur leveren samen met de economische sector een sterke combinatie. Een sterk cultureel aanbod is maatgevend voor het vestigings- en woonklimaat. Het geeft onze gemeente een sterke basis voor het verder uitbouwen en ontwikkelen van ons toeristisch-recreatief aanbod. Het maakt onze gemeente een prettige gemeente om te wonen, werken en recreëren.

Zó draagt dit programma niet alleen bij aan Sint-Michielsgestel geeft ruimte, maar maakt het van Sint-Michielsgestel een prima gemeente om te wonen, te bezoeken en te recreëren.