Begroting 2020

Leefomgeving

Dit valt eronder

Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Leefomgeving:

 • Volkshuisvesting
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Grondexploitaties
 • Beheer onroerend goed
 • Groenbeheer
 • Beheer openbare ruimte
 • Verkeersmaatregelen
 • Parkeren
 • Begraafplaatsen

Deze grote projecten dragen bij aan het programma Leefomgeving:

 • Omgevingswet
 • Sociale woningbouwopgave
 • Centrumplannen:
 1. Sint-Michielsgestel
 2. Berlicum
 3. Den Dungen