Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Dit valt eronder

Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Maatschappelijke Ontwikkeling:

  • Maatschappelijk werk
  • Minderheden (vluchtelingen/statushouders)
  • Jeugdzorg
  • Wmo
  • Inkomensvoorziening
  • Participatie
  • Volksgezondheid
  • Onderwijs

Dit grote project draagt bij aan het programma Maatschappelijke Ontwikkeling:

  • Transformatie sociaal domein 2.0 (over alle producten en diensten heen)