Begroting 2020

Duurzaamheid

Dit valt eronder

Deze producten en diensten dragen bij aan het programma Duurzaamheid:

  • Klimaatadaptatie en energietransitie
  • Plattelandsvernieuwing
  • Afval
  • Riolering
  • Milieu

Dit grote project draagt bij aan het programma

  • Regionale Energiestrategie (RES)