Begroting 2020

Ruimtegevend bestuur

Lasten € 10.116.079
Baten € -47.931.500
Saldo € -37.815.421
ga terug