Begroting 2020

Economie, Toerisme, Recreatie, Cultuur en Sport

Lasten € 4.853.900
Baten € -585.900
Saldo € 4.268.000
ga terug