Begroting 2020

Leefomgeving

Lasten € 16.176.969
Baten € -9.411.801
Saldo € 6.765.168
ga terug