Begroting 2020

Maatschappelijke ontwikkeling

Lasten € 31.901.050
Baten € -6.157.797
Saldo € 25.743.253
ga terug