Begroting 2020

Duurzaamheid

Lasten € 6.495.400
Baten € -5.456.400
Saldo € 1.039.000
ga terug