Begroting 2020

Nieuw beleid, gehonoreerde wensen

In deze begroting zijn met name autonome ontwikkelingen en enkele dekkingsmaatregelen nieuw opgenomen. Voor een nadere onderbouwing van de betreffende posten wordt verwezen naar de raadsstukken van 25 juni.

Keuzes voor nieuw beleid en gehonoreerde wensen zijn aangehouden en worden afgewogen met het tegelijk met deze begroting vast te stellen dekkingsplan.

ga terug