Begroting 2020

Lokale heffingen

De tarieven en de verwachte opbrengsten

In het navolgende overzicht hebben we de definitieve tarieven 2019 alsmede de voor 2020 voorlopig voorgestelde tarieven opgenomen.

Met name de tarieven voor Afvalstoffenheffing kunnen nog wijzigingen op basis van de te maken keuzes op basis van het Grondstoffenplan. Daarnaast worden de OZB tarieven definitief bepaald op basis van de werkelijke waardeontwikkeling.

Belasting/heffing

Heffingsgrondslag

vastgesteld tarief

begroot tarief

2019

2020

Onroerende zaakbelasting

Woningen:

* eigenaren

WOZ-waarde

0,1315%

0,1241%

Niet-Woningen:

* eigenaren

WOZ-waarde

0,2402%

0,2423%

* gebruikers

WOZ-waarde

0,1624%

0,1638%

Toeristenbelasting

overnachting

€ 1,55

€ 1,59

per overnachting bij groepen > 10 in de leeftijd van 12-18 jaar

€ 0,25

€ 0,26

per overnachting bij groepen > 10 in de leeftijd van 0-12 jaar

€ 0,15

€ 0,15

Rioolheffing

Vastrecht per aansluiting

€ 120,24

€ 123,73

per m3 verbruikt / afgevoerd water

€ 0,36

€ 0,37

Afvalstoffenheffing

vastrecht laagbouw

€ 80,04

€ 160,42

vastrecht hoogbouw

€ 105,60

€ 188,83

* diftar

lediging 240 liter rest

€ 8,44

€ 9,47

lediging 140 liter rest

€ 4,92

€ 5,52

lediging 60 liter rest

€ 2,12

€ 2,37

lediging 140 liter groen

€ 2,30

€ 3,43

lediging 60 liter groen

€ 0,99

€ 1,47

Leges omgevingsvergunning

diverse tarieven

indexering 2,0%

indexering 2,9%

Leges burgerzaken

diverse tarieven

indexering 2,0%

indexering 2,9%

ga terug